• Zelfstandig makelaar met liefde voor zijn vak

  JORIS PAIJMANS

  Omdat ik zelf verantwoordelijk ben voor mijn inkomsten, ben ik uiterst gemotiveerd en betrokken bij mijn klanten. Ik stel jouw wensen en belangen altijd voorop.
  Meer over Joris      Bekijk het woningaanbod
 • ACTIEF IN DE LANGSTRAAT

  Naast Waalwijk is Joris ook elders in de Langstraat actief en heeft hij woningen verkocht en aangekocht. Onder andere in Waspik, Sprang-Capelle, Loon op Zand, Kaatsheuvel, Drunen en Vlijmen
1
/
3
/

Joris

Woonwensen breng je tot leven met behulp van jouw Allround makelaar Joris Paijmans.
Portret_9-12_010

Het begint met luisteren…

Om uit te vinden wat jouw woonwensen zijn, stel ik je tijdens een eerste gesprek uitgebreid vragen en luister ik vooral naar jouw wensen voor een toekomstige droomwoning. Hieruit ontstaat het Woonwensprofiel, waarmee ik aan de slag ga, om die woning te vinden die bij je wensen past.

Ik wil je helpen.

Je bent op zoek naar een actieve makelaar die altijd en overal bereikbaar is. Ook op tijdstippen die jou uitkomen. Ik ben er voor jou en voor de aan- of verkoop van je huis.

Gezinsuitbreiding, samenwonen, een huwelijk en in het vervelendste geval een scheiding. Het kunnen aanleidingen zijn om een nieuwe woning te zoeken. Een Nederlander verhuist gemiddeld zeven keer in zijn leven. Een verhuizing is een grote stap. Zowel fysiek als ook financieel, omdat er een flink bedrag mee is gemoeid.

Ik ben zelfstandig ondernemer met liefde voor mijn vak. Omdat ik verantwoordelijk ben voor mijn inkomsten, ben ik uiterst gemotiveerd en betrokken bij mijn klanten. Ik stel jouw wensen en belangen altijd voorop

Wat bied ik je nog meer

 • Een optimale bereikbaarheid en ook ’s avonds bezichtigingen als je dat beter uitkomt.
 • Een regelmatige update van nieuw woningaanbod.
 • De mooie en duidelijke presentatie van jouw woning. Niet alleen op www.allroundmakelaardij.nl, maar ook op de bekendste andere woonwebsites.
 • Ik ben één van de weinige makelaars die de moeite neemt om zowel een fotograaf als een tekstschrijver in de arm te nemen, om mijn klanten de brochure te geven die anders is dan die van anderen.
 • Een compleet Service Plan. De landelijke én regionale ’Open Huizendag’. Altijd op de hoogte van laatste ontwikkelingen in de markt,  de omgeving en de wijk. Actuele juridische kennis en maximale marketingactiviteiten voor jouw woning.

BEKIJK HET WONINGAANBOD OF NEEM CONTACT MET ME OP

De 10 meest gestelde vragen

Antwoord op de meest gestelde vragen
1. Wanneer ben ik in onderhandeling?

Je kunt niet afdwingen dat je in onderhandeling bent. Je bent pas in onderhandeling als de verkoper reageert op jouw bod. Dus: als de verkoper een tegenbod doet. Ook kan de verkopende makelaar uitdrukkelijk aangeven dat hij met jou in onderhandeling is. Je bent niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij je bod met de verkoper zal overleggen.

2. Mag een makelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod onderhandeld wordt?

Dat mag. Een onderhandeling hoeft nog niet tot een verkoop te leiden. De verkoper zal daarnaast wellicht graag willen weten of er meer belangstelling is. De eerste bieder hoeft nog niet de beste te zijn. Daarom gaan de bezichtigingen door. Vaak zal de verkopende makelaar aan belangstellenden vertellen dat hij, zoals dat heet ‘onder bod’ is. Een belangstellende mag dan wel een bod uitbrengen, maar krijgt daar geen antwoord op tot de onderhandeling met de eerste geïnteresseerde beëindigd is. De makelaar zal geen mededelingen doen over de hoogte van biedingen. Dit zou overbieden kunnen uitlokken.

3. Kan verkoper de vraagprijs van de woning tijdens de onderhandeling verhogen?

Het antwoord is ja. De vraagprijs is alleen een uitnodiging tot het doen van een bod (zoals omschreven onder ‘Wordt ik koper als ik de vraagprijs bied?’). Verkoper kan daarom besluiten de vraagprijs te verlagen of te verhogen. Tijdens een onderhandeling doen partijen vaak over en weer biedingen. Als de verkopende partij een tegenbod doet, kan de koper door dit te aanvaarden de koop tot stand brengen. Andersom kan dat ook. Als de potentiële koper een tegenbod doet dat afwijkt van het bod dat de verkopende partij eerder heeft gedaan, dan vervalt het eerdere bod van de verkopende partij. Dus ook als de partijen ‘naar elkaar toekomen’ in de biedingproces kan de verkoper ineens besluiten om toch zijn tegenbod weer te verhogen en de koper om zijn bod weer te verlagen.

4. Wanneer komt de koop tot stand?

Als verkoper en koper het mondeling eens worden over de voor hen belangrijkste zaken bij de koop (dat zijn meestal de prijs, de opleveringsdatum en de ontbindende voorwaarden), dan is er een koop. De verkopende makelaar legt deze koop schriftelijk vast in een koopakte. Daarin moet staan wat de partijen mondeling hebben afgesproken. Meestal worden er nog een aantal afspraken vastgelegd in de koopakte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de boeteclausules. Dergelijke aanvullende afspraken gelden pas zodra de koopakte door beide partijen is getekend of van tevoren mondeling akkoord is bevonden. Een ontbindende voorwaarde is overigens een belangrijk onderwerp. Hierover moeten de partijen het eens zijn vóór de mondelinge koop. Let op: u krijgt als koper niet automatisch een ontbindende voorwaarde voor de financiering. Bij uw bod moet u melden dat dit ‘onder voorbehoud van financiering’ is. Intussen is de wetgeving zodanig gewijzigd dat de niet professionele koper 3 (werk)dagen bedenktijd krijgt na het ondertekenen van de koopakte. Dus na die 3 dagen is de koop definitief tot stand gekomen.

5. Word ik koper als ik de vraagprijs bied?

Over deze vraag bestaan veel misverstanden. Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft namelijk in een vonnis bepaald dat de vraagprijs van een woning een uitnodiging is tot het doen van een bod. Als je de vraagprijs biedt, dan doe je een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij jouw bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen.

6. Mag een makelaar tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigen?

Dat mag. Eén van de partijen mag de onderhandeling beëindigen. Soms zijn er zoveel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk is te bepalen wie de beste koper is. In dat geval kan de verkopende makelaar -natuurlijk in overleg met de verkoper- besluiten de lopende onderhandeling af te breken en de biedprocedure te wijzigen. Uiteraard dient hij eerst de eventueel gedane toezeggingen na te komen (zie ook vraag 8 en 9). De makelaar kiest vervolgens bijvoorbeeld voor een inschrijvingsprocedure. Alle bieders hebben dan een gelijke kans om een hoogste bod uit te brengen.

7. De makelaar vraagt een 'belachelijke' hoge prijs voor een woning. Mag dat?

De verkoper bepaalt waarvoor hij zijn woning verkoopt in overleg met zijn makelaar. De koper kan onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist. Dat geldt voor alle zaken die de verkoper belangrijk vindt om over te beslissen of hij zijn woning aan deze koper wil verkopen. Als verkoper en koper het over deze zaken eens zijn, is er een koop.

8. Wat is een optie?

Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan al wel eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo’n optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een al bestaande woning wordt vaak ten onrechte het begrip ‘optie’ gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen die een verkopende makelaar kan doen aan een belangstellende koper tijdens het onderhandelingsproces. Zo’n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. De makelaar zal in de tussentijd proberen niet met een andere partij in onderhandeling te gaan. De belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om een beter inzicht te krijgen in zijn financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning. Een optie kun je niet eisen; de verkoper en de verkopende makelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.

9. Als ik de eerste ben die de woning bezichtigt of een bod uitbrengt, moet de makelaar dan ook het eerste met mij in onderhandeling gaan?

Op deze vragen is het antwoord nee. De verkopende makelaar bepaalt samen met de verkoper de verkoopprocedure. De verkopende makelaar heeft wel de verplichting jou daarover te informeren. Het is verstandig als je serieus belangstelling heeft de makelaar te vragen wat jouw positie is. Dat kan veel teleurstelling voorkomen. Doet de makelaar je een toezegging, dan dient hij deze na te komen.

10. Zit de makelaarscourtage in de 'kosten koper'?

Nee. Voor rekening van de koper komen de kosten die de overheid ‘hangt’ aan de overdracht van de woning. Dat is de overdrachtsbelasting (2%) en de kosten van de notaris voor het opmaken van de leveringsakte en het inschrijven daarvan in de registers. Als de verkoper een makelaar inschakelt om zijn woning te verkopen, dan moet hij ook zelf de makelaar afrekenen voor deze dienst (makelaarscourtage). De makelaar dient bij de verkoop vooral het belang van de verkoper, dus niet dat van de koper. Het kan daarom eveneens voor de koper van belang zijn een eigen makelaar in te schakelen.

0Woningen verkocht
0Ondernemer in makelaardij sinds
0Geboren in

SAMEN WERKEN IS SAMEN GROEIEN

In de loop der jaren heb ik een netwerk opgebouwd van mensen en bedrijven waarmee ik regelmatig samenwerk. Van een vaste fotograaf, tot een tekstschrijver en van een hypotheekadviseur tot een notaris.

Anders denken, anders doen

Wat versta ik onder de term Actieve makelaar? Een paar voorbeelden van mijn acties.
All
0
Acties
0
Diensten
0
Sponsoring
0
Verkoopstimulatie
0

Koopzondag

Acties
 0

Spandoek / gevelbord

Verkoopstimulatie
 0

Aankoop makelaar

Diensten
 0

Sponsoring

Sponsoring
 0

Neem vrijblijvend contact met me op

Je naam*

Je e-mailadres*

Je bericht

Top